top of page

"Kasa za darmola" - Program lojalnościowy

 1. Regulamin programu lojalnościowego "kasa za darmola" w biurze podróży Wagabunda Travel:

 2. Uczestnictwo w programie lojalnościowym "kasa za darmola" jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Program lojalnościowy jest przeznaczony wyłącznie dla klientów biura podróży Wagabunda Travel.

 4. Aby uczestniczyć w programie lojalnościowym, klient musi zrealizować 10 płatnych wyjazdów z biurem podróży Wagabunda Travel.

 5. Po zrealizowaniu 10 płatnych wyjazdów, klient otrzyma voucher na kwotę 250zł na dowolny wyjazd.

 6. Program lojalnościowy nie dotyczy wyjazdów organizowanych przez innych partnerów biura podróży Wagabunda Travel.

 7. Voucher jest imienny.

 8. Voucher należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania.

 9. Biuro podróży Wagabunda Travel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu lojalnościowego w każdym czasie.

 10. Biuro podróży Wagabunda Travel zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia programu lojalnościowego w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 11. Dane uczestników programu lojalnościowego będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz polityką prywatności biura podróży Wagabunda Travel.

 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje biuro podróży Wagabunda Travel.

 13. Regulamin obowiązuje od dnia 01/01/2024 i jest ważny do odwołania.

bottom of page